_DSC0226

Кожного разу, коли я провожу зустріч із клієнтами, я переконуюсь у важливості власної діяльності, у її результативності і корисності, передусім для кожного цільової аудатиторії, для кожного свідомого  громадянина.

Поліс лайфого накопичувального страхування виконує багато корисних функцій. Чим більше я займаюсь дано юдіяльністю, тим більше я не розумію людей, які свідомо обмежують свій захист, а також під приводом рзінмоанітних відмовок потурають власним сьогочасним бажанням, нехтучюи забезпеченим майбуттям.

 

Окрім власно накопиченя і ризикового захисту, окремі категорії власників полісу мають право на подактову знижку.

ПОДАТКОВА ЗНИЖКА – це документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку – резидента у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів – фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати.

Тобто, сума оподатковуваного доходу фізичної особи може бути зменшена на суму податкової знижки, що призведе до зниження суми податку на доходи фізичних осіб.

Відповідно до п.166.3.5 Податкового кодексу України платник податку– фізична особа, що є Страхувальником за Договором страхування (власником Страхового Полісу), має право включити до податкової знижки витрати на оплату страхових платежів (внесків, премій) за Договорами довгострокового страхування життя, сплачених таким платником податку як за такого платника податку, так і за членів його сім’ї першого ступеня споріднення.

Громадяни — платники податку на доходи фізичних осіб, які мають право на податкову знижку за наслідками звітного податкового року, для її отримання, повинні заповнити та подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи.

Декларація подається до податкової інспекції за місцем проживання фізичної особи, за яким вона береться на облік як платник податку до 1 травня наступного за звітним періодом року.

Крім декларації, на вимогу контролюючого органу, платники податку зобов’язані пред’являти документи і відомості, пов’язані з виникненням доходу або права на отримання податкової знижки, обчисленням і сплатою податку. А також підтверджувати необхідними документами достовірність відомостей, зазначених у податковій декларації з цього податку.

Для цього, особи, які відповідно до положень Податкового кодексу України мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати на вимогу платника податку відомості про суму виплаченого на його користь доходу, суму застосованих податкових соціальних пільг та суму утриманого податку (пп. «в» п. 176.2 ст. 176 ПКУ).

Зразки довідки надаються в конкретних пдаткових інспекціях за місцем подачі документів.

В довідці, крім загальної інформації про фізичну особу (ПІБ, реєстраційний номер облікової картки, період роботи), обов’язково зазначається наступна інформація:

 • сума нарахованого оподатковуваного доходу (помісячно та загальною сумою);
 • розмір та сума податкової соціальної пільги;
 • сума нарахованого та утриманого єдиного соціального внеску;
 • сума нарахованого та утриманого податку на доходи фізичних осіб.

Окрім податкової декларації також надаються:

 • довідка про суму виплаченого доходу і утримання подакту за звітний період
 • копія паспорту
 • копія ідентифікаційного коду
 • копія полісу лайфого накопучиувального страхування із доадтками, якщо вони є
 • копії квітанцій про оплату полісу
 • доповнення до декларації із вказівкою на конкретний картковий рахунок, транзитний рахунок, МФО, а таокж назву банку
 • документ, в яокму чітко визначено ким є подавач заяви: страхувальником або застрахованою особою, адже від цього залежить рівень нарахування знижки.

 

Умови та порядок нарахування податкової знижки, а також перелік витрат, дозволених для включення до складу податкової знижки визначені у ст. 166 ПКУ. Для реалізації права платника на податкову знижку за наслідками 2013 року, декларація громадянами подається по 31 грудня 2014 року включно.

 

Про автора

Close