Resize of mal22

Інтелектуальна спроможність нації вимірюється не тонами золотих медалей та кількісними показниками «успіху» здачі ЗНО або ж червоними дипломами у ВНЗ.

Досвід довів, що критерієм успіху є справжнє, а не бажане чи удаване досягнення цілей в реальному житті, передусім в довгострокових перспективах.

Інтелектуальний потенціал нації характеризується здатністю формувати самостійно стратагеми розвитку власної соціальної системи, мисленнєві форми світогляду як дороговкази продуманого та цілеспрямованого майбуття.

Зокрема, йдеться також і про формування здатності мислити стратегічними категоріями: не лише прогнозувати на десятиліття вперед розвиток тих чи інших подій, а й бачити конкретне власне місце кожного українця та в цілому української нації в процесі державо- і націєтворення, як дієвого гравця та активнго суб’єкта міжнародних відносин.

Не занурюючись у глибини сивої давнини, не спокутуючи втрачені можливості сьогодення – маємо творити власну стратегію власноруч, послуговуючись українським інтелектуальним потенціалом, діяльнісно втілюючи кожного дня наші інтелектуальні спроможності, наш колективний інтелект для досягнення стратегічної мети.

Це і виступатиме запорукою становлення сильної та розумної країни, забезпеченої та зрілої нації та щасливої протягом усіх періодів життя людини.

Без власної стратегії, яка базується на національній меті, національному ідеалі та національних інтересах як тринітарного симбіотичного організму, ми і надалі блукатимемо манівцями чужих українській національній ідентичності концепцій і стратегій, планів і програм; постійно перебуватимемо в полоні чужих цілей та інтересів, які не відповідають цілям української нації.

Отже

інтелектуальне лідерство має стати одним із національних інтересів

Це дозволить за допомогою власного інтелектуального ресурсу сформувати стале підґрунтя для самостійного творення власної стратегії, спрямованої на ефективний розвиток української нації.

На цьому шляху важливим виступає налагодження справжнього та дієвого державно-приватного партнерства. Передусім йдеться про пропаганду системної та стратегічної науки в Україні, в якій наукове співтовариство, що має складатися із державних і недержавних аналітичних організацій як найбільш фаховий, інтелігентний та обізнаний шар української історичної нації — являє собою єдиний, цілісний інтелектуальний континуум, епістемологічну спільноту — еліту, яка має формувати дороговкази майбуття, засади національної ідентичності та прогресивного розвитку нашої державницької нації.

Отже, створення державою та іншими суб’єктами управління сприятливих умов для реалізації інтелектуального потенціалу за допомогою власних інтелектуальних ресурсів призведе до інтелектуального лідерства і як наслідок формування реальних можливостей щодо творення власної стратегії.

Опубліковано:

https://censor.net.ua/blogs/3101079/ntelektualniyi_potentsal_ta_ntelektualne_lderstvo

 

 

Про автора

Close