Tag Archives стратком

7

Проблема стратегирования развития Украины зиждется на манипулятивно созданных и поддерживаемых дихотомических постулатах: Запад и Россия, что изначально располагает Украину в пояс перманентной нестабильности, в том числе делает весьма уязвимой для террористической активности преступных групп и транснациональны корпораций. В свою очередь, Запад для России топонимически отнесен к вражеской системе, соответственно любые попытки Украины двигаться на Запад приравнивают Украину ко врагу, что…

20

        Трансформація геополітичної конфігурації світу, кластерізація інформаційного суспільства з подальшою кристалізацією суспільства знань  зумовлюють суттєве ускладнення структури суспільних відносин, появи нових їх видів [1]. Відтак, актуалізується потреба в удосконаленні державного управління, приведенні його у відповідність до потреб ефективного розвитку Української держави. Нові соціальні відносини зумовили необхідність у пошуку нового інструментарію, за допомогою якого уможливлюється організація узгодженої взаємодії…

img_0127

Цікавою подією  аналітичної спільноти стало щорічне послання Президента України. У ньому міститься багато чого цікавого. Але я зосереджу свою увагу на стратегічних комунікаціях, оскільки саме зараз від вирішення напрямів впровадження даної системи залежатиме подальший успіх нашої держави. З 438 сторінок текста (без урахування додатків), стратегічним комунікаціям було присвячено аж 4 сторінки - пункт 9.3. Найбільшу увагу з мого боку притягнули…

yes_2675_novyj-razmer

http://censor.net.ua/blogs/3821/strategchn_komunkats_ta_h_visvtlennya_v_poslann_prezidenta_ukrani Цікавою подією стало щорічне послання Президента України. У ньому багато чого цікавого, тому зверну увагу на той компонент, яким я зараз займаюсь, ДОСЛІДЖУЮ І ЖИВУ НИМ — стратегічні комунікації.   Селективному аналізу було піддано пункт 9.3, який стосується Стратегічних комунікацій.   По-перше, я відмічаю той факт, що на даному етапі вже не виникає сумнівів у тому, що стратегічні комунікації…

IMG_0259

Останнім часом значна увага приділяється питанням розвитку різних інститутів громадянського суспільства. Хода людиноцентризму набуває дедалі більших масштабів. Майже знаковим є формування при кожному державному органі Громадської Ради. Критерії відбору до цих рад взагалі не вписуються до здорового ґлузду. Більшість челнів цих рад, навіть гадки не мають про предмет діяльності того чи іншого органу, його специфіку і загальну роль в реалізації стратегії…

Close