7

Забезпечення успішної діяльності акціонерних товариств полягає у їх доступі до інвестиційних ресурсів. Водночас вони не можуть розраховувати на довіру інвесторів та надходження зовнішнього фінансування, якщо не буде вжито заходів щодо запровадження ефективного корпоративного управління, а саме, належного захисту прав інвесторів, надійних механізмів управління та контролю, відкритості та прозорості у своїй діяльності. У рамках корпоративного управління визначається система звітності та контролю. Це дозволяє інвесторам бути впевненими у тому, що керівництво розумно використовує їх інвестиції для фінансово-господарської діяльності і, таким чином, збільшується вартість частки участі інвесторів у капіталі.

Так, відповідно до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів №2826 учасники фондового ринку (крім інвесторів у цінні папери) зобов’язані мати власний веб-сайт. Учасник фондового ринку не може обмежувати доступ або встановлювати плату за доступ до інформації, що підлягає обов’язковому розкриттю на такому веб-сайті. Регульована інформація розкривається у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку шляхом її розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів #stockmarket.gov.ua# або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, розміщення її на власному веб-сайті учасника фондового ринку та подання її до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Зазначаємо, що приватними акціонерними товариствами (у разі якщо щодо цінних паперів такого товариства не здійснювалася публічна пропозиція) регульована інформація розкривається виключно шляхом її розміщення на власному веб-сайті та шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Захист прав інвесторів є важливим пріоритетом в діяльності Комісії. Так, на постійній основі здійснюються заходи щодо запобігання і припинення порушень законодавства на ринку цінних паперів, застосування санкцій за порушення законодавства у межах своїх повноважень. Комісія на постійній основі розглядає звернення, запити та скарги учасників ринку цінних паперів та вживає відповідні заходи реагування.

Хотите обсудить эту новость? Присоединяйтесь к телеграм-чату Lipkan Life Insurance.

Подписывайтесь на наши аккаунты в Telegram и Facebook, чтобы первыми получать важные новости и аналитику.

Про автора

Close