8

Карантинні обмеження по-різному позначилися на показниках діяльності небанківських фінансових установ. Найбільше від кризи постраждали кредитні спілки, активність яких суттєво знизилася навесні, а погіршення якості активів призвело до збитків. Перед ломбардами також постала проблема падіння рівня кредитування, повідомляє пресслужба регулятора.

Проте ринок страхування найменше постраждав від кризових явищ – основні показники діяльності не погіршувались, а їхня зміна пов’язана переважно з виходом низки гравців з ринку за власним бажанням.

Водночас 30 червня 2020 року закінчився перехідний період виконання страховими компаніями вимог до платоспроможності. Близько третини з них не змогли досягнути необхідних показників, попри тривалий перехідний період. Тож окремі страховики, яким нині бракує якісних активів, мають ужити заходів включно з докапіталізацією.

Страхові компанії та ломбарди в структурі сектору

Небанківський фінансовий сектор, який формують страхові компанії, кредитні спілки, фінансові компанії та ломбарди, значно менший за обсягом активів, ніж банківський.

Рисунок 1 – Структура активів фінансового сектору, млрд грн

Джерело: НБУ.

Частка активів небанківських фінансових установ (НБФУ) в активах фінансового сектору стало зростала останніми роками та скоротилася лише в II кварталі 2020 року. Обсяги активів НБФУ знизилися на 10.9% з початку 2020 року.

Кількість страхових компаній, кредитних спілок та ломбардів поступово скорочується, переважно через добровільну здачу та анулювання ліцензій. Також виключалися з державного реєстру установи, чиї ліцензії було анульовано в попередні періоди. Проникнення небанківських фінансових послуг є помірним (рис. 2).

Рисунок 2 –  Співвідношення страхових премій (life та non-life) і ВВП у 2019 році

Джерело: НБУ.

Варто зазначити, відношення страхових премій включно зі страхуванням життя до ВВП становить усього 1.4%, частка страхування життя – найнижча серед європейських країн.

Ринок страхових послуг

Станом на 1 липня 2020 року на ринку було 215 страхових компаній, з них 20 здійснювали страхування життя. Зменшення кількості компаній спричинило зниження обсягу активів страховиків.

Рисунок 3 –  Обсяг активів страхових компаній та їхня кількість, млрд

Джерело: НБУ.

Водночас валові страхові премії компаній, що продовжували працювати на ринку, зросли на 4.4% у порівнянні з першим півріччям 2019 року. Це дещо нижче від показників попередніх періодів.

Структура страхових премій протягом останніх років залишається відносно сталою. Переважну частку формує автострахування (КАСКО та ОСЦПВ) – 36%. Премії зі страхування життя, добровільного медичного страхування та страхування від нещасних випадків становлять у загальному обсязі 28%.

Рисунок 4 – Страхові премії та виплати за найпоширенішими видами страхування, млрд грн

Джерело: НБУ.

Значні обсяги премій зібрано також за страхування майна та вогневих ризиків, фінансових ризиків. Показник збитковості ризикових видів страхування (loss ratio) за результатами II кварталу 2020 року становить 26%. Він дещо знизився під час карантину у порівнянні з показниками початку року. Для обов’язкових видів страхування він вищий і становить 37%. Різке збільшення цього показника в I кварталі 2020 року пояснюється формуванням резервів за збитками внаслідок катастрофи літака МАУ в Ірані у січні 2020 року. Премії за ОСЦПВ становлять 68% премій за обов’язковими видами страхування. Для добровільного страхування рівень збитковості становить 23%.

Страховики non-life із кінця 2019 року демонструють невисоку ефективність. Сукупно страхові виплати, витрати на формування резервів та інші пов’язані з веденням страхової діяльності витрати на 23-25% перевищували премії.

Загалом поточні показники діяльності страховиків, що встановилися після згортання діяльності окремими гравцями, краще відображають ринкові умови, ніж спостережувані в попередніх періодах.

Ломбарди

Ломбарди від початку 2020 року також сповільнили обсяги кредитування. Обсяг кредитного портфеля у порівнянні з кінцем року майже не зріс. Коефіцієнт покриття кредитів заставою продовжував знижуватись і нині становить 112%.

Рисунок 5 – Обсяг наданих кредитів (за квартал) та рівень покриття заставою, млрд грн

Джерело: НБУ.

Основні доходи ломбардів формують отримані проценти. Обсяги штрафів, пені та доходу від реалізації майна незначні – відповідно 2.7% та 9.0% сукупного доходу. Витрати на формування резервів та фінансові витрати становлять відповідно 1.6% та 2.4% загальних витрат.

Рисунок 6 – Структура доходів та витрат, млрд грн

Джерело: НБУ.

Діяльність ломбардів прибуткова, рентабельність капіталу становить 8.9%, що вище від показників 2019 року. Понад 87% доходів формують проценти, що зросли у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. Зниження обсягів витрат дало змогу забезпечити рентабельність на рівні попереднього року.

Перспективи та ризики

30 червня 2020 року завершився перехідний період для повного виконання вимог до забезпечення платоспроможності страхових компаній. Відтак проявилися проблеми в окремих страхових компаніях, які порушують вимоги регулятора. Зокрема, 57 страховиків не виконували повною мірою вимогу до платоспроможності та достатності капіталу. Основна причина – низька якість активів. Позитивною зміною з початку року є зниження частки дебіторської заборгованості в складі активів, що покривають вимоги до запасу платоспроможності. Натомість зросла частка грошових коштів та залишків у МТСБУ. Найбільші ризики нині пов’язані зі значною часткою в активах неліквідного нерухомого майна, вартість якого, до того ж може бути завищеною.

Після проходження гострої фази економічної кризи та з початком відновлення економічної активності очікується зростання обсягів надання послуг страховими компаніями та ломбардами. Усі НБФУ, що порушують вимоги регулятора, мають щонайшвидше вжити всіх необхідних заходів для покрашення свого стану. Передусім це стосується страховиків, які мають привести структуру активів у відповідність та подекуди навіть докапіталізуватися для виконання вимог до платоспроможності.

Хотите обсудить эту новость? Присоединяйтесь к телеграм-чату Lipkan Life Insurance.

Подписывайтесь на наши аккаунты в Telegram и Facebook, чтобы первыми получать важные новости и аналитику.

Про автора

Close